Zespół „Issa”

„Issa” – jedyny polski zespół na Żmudzi

Zespół „Issa” powstał w 1998 r. przy Szkółce Języka Polskiego w Akademii datnowskiej.

Założycielką, prezesem, stałą opiekunką i duszą zespołu jest Irena Duchowska. Jest też autorką niektórych tekstów zespołu pieśni ziemi kiejdańskiej. Piosenka „Kiejdany” stała się wizytówką zespołu i hymnem Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Strofy z tej piosenki obrano na motto I Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”: ,,Od Janowa do Datnowa brzmiała kiedyś polska mowa. I choć Lauda była mała, dusza Polski tu została”.

Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu była nauczycielka muzyki w Akademskiej Szkole Średniej Violeta Glembockaitė. Później znany kompozytor Vaclovas Šablevičius, Zenonas Bernadišius, Aušra Kazlauskienė i inni. Od 2004 r. kierownictwo zespołem objęła Waleria Wansewicz.

Zespół istnieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu i ofiarności członkiń i kierowniczki, nigdy nikt nie finansował pracy kierownika zespołu, przez wiele lat brakowało pomieszczenia na próby. Troska o zespół spoczywa na barkach Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Jest to jedyny polski zespół na Żmudzi!

Obecnie w zespole śpiewają mieszkańcy Kiejdan oraz okolic. Próby najczęściej odbywają się w budynku szkolnym przy stacji kolejowej. W repertuarze dominują stare piosenki regionu Lauda.

Zespół śpiewa polskie piosenki ludowe, zapamiętane z dzieciństwa. Skład zespołu stale się zmienia. Pierwszymi zespolankami były uczennice szkółki języka polskiego w Akademii datnowskiej. Następnie – ich mamy i babcie. Ostatnio do zespołu dołączyli dwaj panowie. 

„Issa” ma już spory dorobek twórczy. Zespół występował w Polsce, Czechach, na Łotwie i Litwie, brał udział w: IX Festynie Kultury Polskiej „Dźwięcz polska pieśni!” w rej. Trockim (1999); VII, VIII, IX i XI Festiwalach Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii” w Wilnie (2000-2004); XIV, XV i XIX Festiwalach Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie (2002, 2003, 2022); XXIV i XXVI Jarmarkach Folkloru w Węgorzewie (2001, 2003); IV Międzynarodowych i Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych w Staszowie, Kielcach, Rytwianach, Podkowie Leśnej pod Warszawą (2004); Świętach Chleba w Ciechanowcu (2004, 2008); Festynach Kultury Polskiej w Wisagini (2003, 2004, 2006); „Wiośnie poezji” w Szetejniach (2005); I Mazowieckim Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie (2005); Festynie Kultury Polskiej w Jeziorosach (2005); II Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy (2005); Święcie „Moda, poezja i teatr” w Dolinie Słowików w starostwie Mażańskim koło Taurogów (2006); Festynie Kultury Polskiej w Turmontach (2007); Nocach Świętojańskich w Siemiatyczach (2005, 2007); spotkaniu Szkółek Niedzielnych w Szwieksznie (2008); spotkaniach UTW w Olsztynie (2008, 2013); świętach w Kownie (2006, 2009, 2012, 2014-2018, 2021, 2022); spotkaniach literackich w Wędziagole (2010-2012); imprezach rodaków w Druskiennikach (2006, 2011); Festynie Zespołów Folklorystycznych „Spotkania Pogranicza” w Becejłach (2012); Obozach UTW w Świętej nad Bałtykiem (2012-2013); imprezach w Poniewieżu (2012-2013, 2015, 2018, 2020-2022); Nocy Świętojańskiej w Pojeślu, Kieboniach (2013); Krośnie k. Ornety (2013); świętach w Rezekne i Krasławiu na Łotwie (2014); Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Krajów Środkowej Europy w Sędziejowicach, Marzeninie, Zapolicach (2014); Nocy Świętojańskiej w Tiskunai (2014); uroczystości poświęconej rodzinie Komarów w Bejsagole (2014); „Gorolskim Święcie” w Jabłonkowie (Czechy) (2015); Festynie Rodzinnym w Sokółce (2015); II Festiwalu Ewangelizacyjnym „Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę“ w Białymstoku (2016); II Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Ludowych „Barwy Folkloru” w Zambrowie, Dożynkach Gminnych w Borkowie (2016); Forum III Wieku w Nowym Sączu (2016); imprezach i Dożynkach w Gołdapi (2018, 2022); święcie Wniebowzięcia NMP w Zarębach Kościelnych (2018); spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawy Bielany i Domu Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (2018); X Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie 2019” i Zarębach Kościelnych (2019); „Wilniukowych Kaziukach” w Jezioranach i Ełku w Centrum Kultury i Bibliotece (2019); Borejkowszczyźnie (2020); IX Zaduszkach Wileńskich w Olsztynie (2022);
21 Dniach Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi – Festynach Kultury Polskiej „Znad Issy” (2003-2023) w Kiejdanach oraz rejonach kiejdańskim i radziwiliskim, wielokrotnie w Kownie i Poniewieżu.

Jesienią 2023 roku Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”  obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności twórczej.

Kontakt:  +370 68 77 66 89

kiejdany.org@gmail.com