Monthly Archives For listopad 1994

Założenie organizacji 13 11 1994

, , .

13 listopada, po uroczystym koncercie z okazji Świąt Niepodległości RP w Kownie, z  udziałem posła na Sejm RL Artura Płokszto, zostało powołane Koło ZPL w  Kiejdanach przy kowieńskim Oddziale Związku Polaków na Litwie w  składzie 8  osób.&hellip

Przeczytaj wpis →