Uniwersytet III Wieku

UTW przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan – trzy filie: 

Kiejdany (prezes Irena Duchowska), 

Kowno (prezes Franciszka Abramowicz), 

Poniewież (prezes Regina Czyrycka).

tel.: +370 68 7766 89
adres e-mail: kiejdany.org@gmail.com