Monthly Archives For listopad 2004

10-lecie w ZPL 2004

, , .

Jubileusz odrodzonej polskości Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Wileńszczyzna jest przesiąknięta polskimi tradycjami. Łatwe jest trwanie przy polskości, gdy znajdujemy się wśród rodaków. Organizowanie festynów promujących polską kulturę i tradycję w naszej małej ojczyźnie jest&hellip

Przeczytaj wpis →