18 03 2024 Poniewież

, , Możliwość komentowania 18 03 2024 Poniewież została wyłączona

Medale Gabriele Petkevičaitė-Bitė przyznawane są w celu zachęcenia społeczeństwa do pracy na rzecz państwa i jego dobra, do wyrażania i wdrażania pozytywnych idei, które dojrzewają obywatelsko, samoświadomość narodową i kulturową społeczeństwa. Jest to zachęta do działań społecznych, dzieł dobroczynnych.
18 marca pamiątkowe medale zostały wręczone laureatom w Poniewieskim Centrum Kultury.
Wśród innych medalem nagrodzona została również prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan – Irena Duchowska, organizator Dni i Festiwali Kultury Polskiej, obozów, wycieczek, plenerów, spotkań literackich, koncertów dla zainteresowanych polską kulturą na Litwie. Założyła polski zespół pieśni „Issa”. Irena jest aktywnym członkiem europejskich stowarzyszeń autorów, dziennikarzy i tłumaczy oraz pisarzy polskich za granicą, członkinią Zakonu Świętego Adalberta – Kawalerów Wielkiego Księstwa Litewskiego, autorką dziesięciu książek popularyzujących dziedzictwo kulturowe regionu Laudy i Niewiaży. Otwiera światu dziedzictwo kulturowe Polaków Kiejdan.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=287871

https://www.siandien.info/gabrieles-petkevicaites-bites-atminimo-medalio-tarnaukite-lietuvai-laureatai/

https://rinkosaikste.lt/irenai-duchovskai-svarbus-apdovanojimas/

https://drive.google.com/file/d/1K60JmrgHux-dZ5ZMvBM8KLIJMPHjt5-i/view