18-20 11 2022 Olsztyn, Rozogi

, , Możliwość komentowania 18-20 11 2022 Olsztyn, Rozogi została wyłączona

18-20 listopada, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Laudańczycy gościli w Macierzy. Mieszkali na starówce Olsztyna w Domu Pielgrzyma Centrum św. Jakuba tuż pod katedrą.

W sobotę, 19 listopada, w Sali Kopernikowskiej Zamku Olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur odbyły się IX Zaduszki Wileńskie dedykowane 200-leciu Romantyzmu Polskiego. Organizatorami imprezy byli: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej z prezesem dr Piotrem Bojarskim oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie. Autorem scenariusza i prowadzącym był Paweł Bielinowicz. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, licznie zgromadzeni Kresowiacy. Rodacy z Laudy mieli okazję do spotkania z wcześniej poznanymi rodakami, zwiedzili starówkę miasta.

W części pierwszej koncertu wystąpili uczniowie z montażem słowno – muzycznym przygotowanym przez Krzysztofa Rutkowskiego zatytułowanym „Adam Mickiewicz – pisarz z Kresów”.

W części drugiej koncertu wystąpił jedyny polski zespół na Żmudzi “Issa” z Kiejdan (kier. Waleria Wansewicz). Swą twórczość przedstawiła Irena Duchowska. Występy Laudańczyków rodacy nagradzali gromkimi brawami.

W niedzielę na trasie powrotnej znalazł się Kościół świętej Marii Magdaleny należący do dekanatu Rozogi archidiecezji warmińskiej. Po Mszy św. w Rozogach Laudańczycy mieli kolejny występ w kościele, po czym ksiądz proboszcz Józef Midura zaprosił przybyłych na obiad.

Laudańczycy serdecznie dziękują Rodakom za ciepłe, życzliwe przyjęcie grupy, troskliwą opiekę, prezenty.

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/382354-w-olsztynie#

https://radioolsztyn.pl/zaduszki-wilenskie-w-olsztynskim-zamku-wystapi-zespol-issa-ze-zmudzi/01668019