16 06 2024 Borejkowszczyzna

, , Możliwość komentowania 16 06 2024 Borejkowszczyzna została wyłączona

16 czerwca w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbyła się prezentacja antologii poezji „Wiatr w strunach” wydanej w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego pod redakcją Zbigniewa Babiarz-Zycha.

Zaprezentowano dziewiętnastą edycję antologii, w której zamieszczone zostały wiersze 62 autorów, w tym jedenastu – wileńskich: Daniela Dowejko, Ireny Duchowskiej, Doroty i Mirosławy Bartoszewicz, Józefy Kodis, Agnieszki Masalytė, Teresy Markiewicz, Władysławy Orszewskiej-Kursevičienė, Wojciecha Piotrowicza, Józefa Szostakowskiego, Wiaczesława Zienkiewicza.
O wartości międzynarodowej edycji wypowiedziała się krytyk literacki z UW Witolda Wielkiego dr Halina Turkiewicz. Student Medycyny UW Radosław Stasiło wykonał piosenki do słów Bułata Okudżawy „Dopóki ziemia kręci się”, Agnieszki Osieckiej „Życie nie stawia pytań”, „Ja nie odchodzę kiedy trzeba” i „Polskie kwiaty” do słów Juliana Tuwima.