3 02 2023 Poniewież

, , Możliwość komentowania 3 02 2023 Poniewież została wyłączona

W Poniewieżu, dzięki uprzejmości dyrektor Danutė Kriščiūnienė, wolontariusze spotkali się z rodakami w Szkole dla Słabosłyszących i Niesłyszących. Dziewczynki ze studium „Selevy“ (kier. Regina Liutkevičienė) witały gości tańcem, iluzjoniści Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis pokazali nowe numery. Słuchacze poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW (prezes Regina Czyrycka) przy akompaniamencie na akordeonie Janiny Mikalkevičiene zaśpiewali po polsku piosenki „Kukułeczka“, „Karolinka“, “Zielony mosteczek”, “Sto lat” i inne, za co byli nagradzani długimi brawami. Miejscowi poeci czytali swoje wiersze. Po rozdaniu paczek goście odwiedzali rodaków w ich miejscu zamieszkania.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki komu paczki pamięci dotarły na Laudę i Żmudź.

http://www.tygodnik.lt/202306/wiesci6.html