Nagroda im. Witolda Hulewicza 26 11 2014

, , Możliwość komentowania Nagroda im. Witolda Hulewicza 26 11 2014 została wyłączona

26 listopada 2014 r. w Warszawie, w Domu Literatury, odbyła się XIX edycja wręczania Nagrody im. Witolda Hulewicza. Jury w składzie: Romuald Karaś – reporter, przewodniczący Kapituły, sekretarz Jury; Wiesław Turzański – przewodniczący Jury; Barbara Wachowicz – pisarka, mistrzyni Mowy Polskiej; Aleksander Barszczewski, poeta, tłumacz, prof. UW; Jan Zdzisław Brudnicki, krytyk i historyk literatury; Zbigniew Majewski – poeta; Mikołaj Melanowicz – pisarz, japonista, prof. UW; Tadeusz Otulak – historyk; Stanisław Jan Roztworowski – historyk; Aleksander Rowiński – pisarz; Wojciech Stańczak – poeta, dr filologii klasycznej; Grzegorz Wiśniewski – pisarz, dr nauk humanistycznych. Po rozpatrzeniu 226 kandydatur w dziedzinach, które uprawiał Patron Nagrody, Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza, wydało następujący werdykt: Grand Prix otrzymuje Bohdan Tomaszewski – legendarny sprawozdawca sportowy, pisarz. Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymują: Irena Duchowska z Kiejdan – ożywczy duch Sienkiewiczowskiej Laudy; Romuald Wiśniewski – za godność i niezależność dziennikarskiej drogi życia; Józef Adamski – za pełną poświęcenia długoletnią działalność społeczną na rzecz Polaków z Kresów; Maciej Maj – za foto-album RING WOLNY; Zofia i Stanisław Kulawiakowie – za działalność na rzecz kultury w regionie ostrzeszowskim; Danuta Mucha – za całokształt twórczości poetyckiej i krytyczno-literackiej. Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymuje Prof. Józef Banaszak – za wybitne dokonania z dziedziny literatury faktu: Dzienniki WYBRAŁEM BYDGOSZCZ i POCHWAŁA CODZIENNOŚCI. Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza otrzymuje Prof. Halina Machulska – za edukowanie przez sztukę wielu pokoleń młodych ludzi. Nagrodę Młodych im. Witolda Hulewicza otrzymują: Maciej Krzysztof Drążkiewicz – za poszukiwanie własnej drogi w świecie architektury; Karol Adamski – za szkice o latach szkolnych w Trzemesznie braci Hulewiczów.