Obchody Święta Niepodległości RP w Poniewieżu 2014

, , Możliwość komentowania Obchody Święta Niepodległości RP w Poniewieżu 2014 została wyłączona

8 listopada w Poniewieżu po raz czwarty zorganizowano obchody Święta Niepodległości RP. Dzięki uprzejmości prezydent klubu „Aktywne Kobiety“ w Poniewieżu Danuty Kriszcziuniene, swiąteczny koncert po raz kolejny odbył się w sali Szkoły Głuchych i Słabosłyszących. Splendoru świętu dodało przybycie i piękne występy zespołów: „Gozdawa“ (kier. Wanda Kulbacka, Raczki – Polska), ZPiT „Solczanie” (kier. Renata Brasel, Soleczniki), ZT „Liepsna” i dwie grupy taneczne dziewczynek Studium Tańca „Selevy” (kier. Regina Liutkewicziene, Poniewież) oraz mieszany chór „Godos” (kier. Jelena Urbutiene, Poniewież). Na święto przybyli mieszkańcy miasta oraz rodacy z Poniewieża, Janowa, Kiejdan i pobliskich okolic. Poniewież reprezentowały prezes Koła ZPL Regina Czyrycka i wiceprezes – Irena Romanowska, Janów – Jan Masiuk pochodzący z Solecznik, Kiejdany – Irena Duchowska. Życzenia świąteczne Polakom składali prezes asocjacji kobiet kraju Jonawskiego – Angele Masiukiene, założycielka „Domu harmonijnej osobowości” – Ingrida Gerszkute, prezes organizacji Żydów Poniewieża – Gennady Kofman i inni. Swój tomik wierszy „Integralna całość“ zaprezentowała mieszkanka Poniewieża Onute Szereniene pochodzenia polskiego. Winszowano Jubilatkę Danguole Kauszpediene. Imprezę filmował operator, dyrektor ZSA „Vaizdu Juosta“ – Albertas Petrauskas, fotografował twórca fotografii artystycznej – Vidas Paskaczius. Uczestnicy święta serdecznie dziękują wszystkim zespołom i organizatorom za piękną patriotyczną imprezę.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie“. ZPiT „Solczanie” powstał w 1987 r., funkcjonuje przy Centrum kultury w Solecznikach. Założycielką i pierwszą wieloletnią prezeską Zespołu była Zofia Griaznowa. Początkowo zespół składał się tylko z chóru, następnie powiększył się o kapelę i grupę taneczną. Obecnie Zespół liczy około 60 osób w wieku od 18 do 79 lat. „Solczanie” mają za sobą ponad z pół tysiąca koncertów, których geografia jest dosyć rozległa – występy w wielu miastach Litwy, w Polsce, w Niemczech, Czechach, na Białorusi, Ukrainie. Od pierwszych lat istnienia swój repertuar Zespół czerpie z okolic Wileńszczyzny i różnych regionów Polski. Program obejmuje unikalne pieśni podwileńskie oraz obrzędy i zwyczaje ludowe, w tym, najbardziej efektowne i cieszące się dużą popularnością widowisko weselne wsi podwileńskiej oraz obrazek „Kiermasz kaziukowy”. Znajdujące się w repertuarze zespołu pieśni i tańce różnych regionów Polski są zestawione w suity: lubelską, krakowską, łowicką, rzeszowską, śląską, góralską, a tańce narodowe – Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak – tworzą żywe i barwne widowisko. W swoim repertuarze zespół ma też piosenki religijne, a także wiązankę pieśni patriotycznych i biesiadnych. Kapela, jak również chór z wielkim powodzeniem występują często jako samodzielne grupy. Prowadzona nieprzerwanie działalność zaowocowała licznymi koncertami oraz udziałem w krajowych oraz zagranicznych przeglądach i festiwalach. Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” ma w swym dorobku olbrzymią liczbę nagród, wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych. Posiada też dużo pochlebnych recenzji prasowych. Ma wydane płyty kompaktowe oraz nagranie godzinnego programu w telewizji „Trwam“. Znaczące osiągnięcia artystyczne, odniesione sukcesy i uzyskane odznaczenia Zespół zawdzięcza: kierownikowi artystycznemu – Renacie Brasel, choreografowi – Bożenie Danele, kierownikowi kapeli – Gienadijowi Afanasjewowi, prezesowi – Reginie Sokołowicz.